Логистика на отбранителна техника и продукция
Доставка на цивилни и военни взривни вещества и средства за взривяване